O našoj firmi

Goldkern D.o.o. od svoga osnivanja, od 1994. godine  stoji na usluzi poljoprivrednika, naša osnovna djelatnosti je otkup i prodaja poljoprivrednih proizvoda prije svega žitarica.  U proteklih više od 20 godina tržišna pozicija naše firme je ojačana, stekli smo dobar glas kako unutar zemlje tako i u inostranstvu. Naše društvo je u isključivom vlasništvu mađarskih privatnih lica i tako se od osnivanja neprestano razvija, proširujemo djelatnosti osnivanjem novih firmi, da bi na taj način mogli svojim partnerima da nudimo  usluge širokog spektra.

  • Goldkern D..o. ima sopstvenu imovinu veću od 3 miliona EUR-a, a prosječni godišnji prihod iznosi oko 23 miliona EUR-a .
  • godišnje u prosjeku otkupljujemo oko 150.000 tona žitarica. Od toga 70% robe izvozimo u inostranstvo, u dobrim partnerskim odnosima smo sa najvećim međunarodnim trgovinskim firmama i potrošačima. 
  • Naše kolege rade na cijelom području države. Oni raspolažu vanrednim stručnim znanjem, dugogodišnjim iskustvom i sa širokim krugom partnerskih veza. 
  • Partnerima proizvođačima dajemo stručnu pomoć od sjetve do žetve.
  • Obaveze plaćanja izmirujemo u svakom slučaju do zadanog roka, a našim partnerima obezbjeđujemo sigurnu pozadinu, što je uslov i osnova uspješne i rezultatima bogate saradnje. 
  • Članovi smo najvažnijih međunarodnih (Gafta) i domaćih sektorskih organizacija (Savez mađarskih prerađivača žitarica, proizvođača i distributera smjese). 
  • Naša firma raspolaže se certifikatom kvaliteta GMP+, kao i sa certifikatom ISCC.

   

Proizvodi

žitarice
pšenica, kukuruz, waxy kukuruz , ječam, raž, tritikala
Uljarice
suncokret , suncokret sa visokom uljanom kiselinom , uljana repica, soja
Specijano sjeme
"iregi" prugasti suncokret, sirak, proso (žuti, bijeli, crveni)

Naša tržišta

Prije svega pouzdani smo distributeri mađarskih proizvoda. U kontaktu smo od malih proizvođača preko najvećih poljoprivrednih preduzeća sve do međunarodnih preduzeća za preradu sjemena (mlinovi, fabrike etanola, proizvođači hrane za ptice, fabrike smjese). Blizu 70% otkupljene robe izvozimo u inostranstvo. Naša ekipa  logističara organizuje put robe od skladišta utovara sve do skladišta kupca uz obezbjeđenje kvaliteta. Radimo isključivo sa međunarodno priznatim agencijama za kontrolu kvaliteta (Control Union, ISI, Mertcontrol, SGS). Proizvode prevozimo rječnim tegljačima, morskim brodovima, željeznicom, odnosno kamionima.

Važnija tržišta: Austrija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Grčka, Hrvatska, Holandija, Izrael, Mađarska, Njemačka, Italija, Švajcarska, Turska.

Kontakt

Kancelarija (poštanska adresa):
Goldkern D.o.o.
Adresa:
7100 Szekszárd, Munkácsy utca 11. Madjarska
Telefon:
+36 (74) 529-210, +36 (30) 474-7419
Faks:
+36 (74) 529-211, +36 (74) 999-170

Naš tim

József Sióvölgyi
direktor
+36 (30) 212-5267
Balázs Elekes
zamjenik komercijalnog direktora
+36 (30) 378-7713
Ferenc Biró
komercijalni predstavnik
+36 (30) 411-2008
András Eördögh
komercijalni predstavnik
+36 (30) 474-5288
Ildikó Nagy
komercijalni predstavnik
+36 (30) 474-7412
Judit Novákné Trincz
komercijalni predstavnik
+36 (70) 977-6949
Zoltán Petrovics
komercijalni predstavnik
+36 (30) 648-5547
Attila Simon
komercijalni predstavnik
+36 (30) 474-7414
József Szalma
komercijalni predstavnik
+36 (30) 790-3772
Gyula Szikhardt
komercijalni predstavnik
+36 (20) 517-4242
János Kisuri
komercijalni administrator
+36 (30) 256-5812
Sándor Béda
komercijalni direktor
+36 30 948-2787
Skype:
Imre Danis
spoljna trgovina
+36 (30) 559-4524
Vilmos Németh
spoljna trgovina
+36 (30) 474-5291
Jenő Gregor
logistika
+36 (30) 474-7415
Zoltánné Takács
predstavnik firme
+36 (30) 901-1991
Ágnes Benkőné Mónus
finansijski službenik
+36 (70) 682-5652
Judit Jóföldiné Tóbi
finansijski službenik
+36 (30) 457-9471
Brigitta Lengyel
knjigovodja
+36 (30) 986-1899
Dávid Papp
pravnik
+36 (70) 770-2127